Quản lý đào tạo

Quản lý đào tạo

Dự kiến kết quả rèn luyện HK2(2022-2023), năm học 2022-2023 của sinh viên K56 đại trà và K55

31/08/2023
Trường đã gửi điểm rèn luyện HK2(2022-2023) đối với sinh viên K56 đại trà và và sinh viên K55.
Các bạn sinh viên thắc mắc về điểm rèn luyện, liên hệ trực tiếp với Văn phòng khoa trước ngày 07/9/2023, qua cô Duyên (SĐT: 0982 873 001), trong giờ Hành chính nhé!