Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
 NGƯT, PGS, TS. Nguyễn Viết Thái

NGƯT, PGS, TS. Nguyễn Viết Thái

Chức vụ: Trưởng khoa - GVCC

Chức danh kiêm nhiệm: UVBCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn trường