Tin tức

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016 của trường đại học Thương mại

Thứ tư - 07/09/2016 16:53
Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016 của trường đại học Thương mại

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : ....../TB-ĐHTM                                                                        Hà Nội, ngày      tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC - ĐỢT 2, NĂM 2016

1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến

TT

Chuyên ngành đào tạo

Chỉ tiêu cao học

Chỉ tiêu nghiên cứu sinh

1

Kinh doanh thương mại

60

10

2

Kế toán

80

12

3

Quản lý kinh tế

70

12

4

Quản trị kinh doanh

70

12

5

Tài chính - Ngân hàng

70

10

6

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

60

0

 

Tổng

410

56

2. Hình thức và thời gian đào tạo
2.1 Đào tạo trình độ thạc sĩ
- Hình thức đào tạo: chính quy
- Thời gian đào tạo: 2,0 năm
2.2 Đào tạo trình độ tiến sĩ

- Tập trung: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ; 4 năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học.

- Không tập trung: 4 năm đối với người có bằng thạc sĩ, 5 năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Trường để thực hiện đề tài nghiên cứu.

3. Hình thức tuyển sinh
3.1 Đào tạo trình độ thạc sĩ:

THI TUYỂN: Đối với thí sinh là người Việt Nam
Thí sinh người nước ngoài có quy định riêng

Môn thi tuyển sinh: Cơ sở ngành; Tiếng Anh; Toán cao cấp

3.2 Đào tạo trình độ tiến sĩ: XÉT TUYỂN

4. Kế hoạch tuyển sinh

4.1. Thời gian phát hành, nhận hồ sơ tuyển sinh và học bổ sung

Vào giờ hành chính buổi chiều các ngày làm việc trong tuần:

- Phát hành hồ sơ: từ 01/6/2016 đến 24/6/2016 và từ 11/7/2016 đến 29/7/2016;

- Nhận hồ sơ: từ 11/7/2016 đến 29/7/2016

- Đăng ký học bổ sung: từ 01/6/2016 đến 24/6/2016 và từ 11/7/2016 đến 22/7/2016.

Thời gian học các học phần bổ sung: thứ sáu, thứ bẩy và chủ nhật, bắt đầu từ 5/8/2016.

4.2. Thời gian và địa điểm thi

- Thi tuyển sinh cao học: Dự kiến vào các ngày 23,24,25/9/2016 tại Trường Đại học Thương mại.

- Xét tuyển NCS: Dự kiến từ ngày 26/9/2016 đến 30/9/2016 tại Trường Đại học Thương mại.

4.3. Thời gian công bố kết quả tuyển sinh và khai giảng khóa học

- Công bố kết quả tuyển sinh: Dự kiến từ ngày 17/10/2016 – 21/10/2016.

- Nhập học và khai giảng: Dự kiến từ ngày 02/11/2016- 06/11/2016.

Thông tin chi tiết xem trên Website của Trường Đại học Thương mại (Khoa Sau đại học), hoặc liên hệ theo số máy của Văn phòng Khoa Sau đại học: 043.7643219 (3001); 043.7643219 (788).

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

GS,TS. Đinh Văn Sơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây