Hợp tác - Liên kết

BUỔI KÝ KẾT BẢN GHI NHỚ VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI VÀ HỘI LIÊN HIỆP CÁC NGHIỆP ĐOÀN NGÀNH DỊCH VỤ LƯU TRÚ RYOKAN VÀ KHÁCH SẠN TOÀN NHẬT BẢN

Thứ hai - 22/10/2018 15:29
BUỔI KÝ KẾT BẢN GHI NHỚ VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI VÀ HỘI LIÊN HIỆP CÁC NGHIỆP ĐOÀN NGÀNH DỊCH VỤ LƯU TRÚ RYOKAN VÀ KHÁCH SẠN TOÀN NHẬT BẢN

Căn cứ Hiệp định hợp tác giữa Tổng cục Du lịch – Vụ Khách sạn với Hội Liên hiệp các nghiệp đoàn ngành dịch vụ lưu trú Ryokan và Khách sạn toàn Nhật Bản, chiều ngày 18 tháng 10 năm 2018, khoa Khách sạn - Du lịch - đại diện trường Đại học Thương mại và Hội Liên hiệp các nghiệp đoàn ngành dịch vụ lưu trú Ryokan & Khách sạn toàn Nhật Bản thông qua công ty ICE (International consultant and education joint stock company) - đơn vị thực hiện các hoạt động cụ thể tại Việt Nam cùng nhau ký kết Bản ghi nhớ về Chương trình giao lưu và phát triển các chương trình đào tạo nguồn nhân lực.

Các bên sẽ cùng tham gia phối hợp thành lập “Ban đào tạo phát triển nhân lực chất lượng cao Việt - Nhật” cho Việt Nam. Thành viên của Ban này là những người giàu kiến thức và kinh nghiệm liên quan tới lĩnh vực du lịch. Vai trò của Ban đào tạo phát triển nhân lực chất lượng cao Việt - Nhật” bao gồm:

(1) Hoạch định tầm nhìn trong việc đào tạo nguồn nhân lực

(2) Xác lập quy chuẩn đánh giá năng lực nguồn lao động

(3) Phát triển chương trình đào tạo nguồn nhân lực

(4) Hỗ trợ nguồn lao động chất lượng cao người Việt Nam ứng tuyển việc làm

(5) Hỗ trợ, cung cấp địa chỉ học tập cho người Việt Nam có nguyện vọng du học

(6) Hỗ trợ giới thiệu các doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên có nguyện vọng tham gia chương trình thực tập ngắn hạn (Internship) tại Nhật Bản cho các trường đại học của Việt Nam

(7) Thực hiện những công việc có liên quan đến những nội dung trên.

Với hợp tác này, trong tương lai, liên kết phát triển ngành dịch vụ du lịch của Việt Nam và Nhật Bản sẽ ngày càng trở nên khăng khít hơn.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây