TỌA ĐÀM HƯỚNG NGHIỆP VỚI CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – VIETNAM AIRLINES NĂM 2019

  Thời gian: Từ 8h30 – 11h00 thứ 5 ngày 25/4/2019 Địa điểm: Hội trường H1 Sinh viên đăng ký tham gia... Read More

HỘI NGHỊ THÔNG BÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 – 2019

Vào 8h00 ngày 10 tháng 4 năm 2019, tại Phòng họp 1 nhà I – Đại học Thương mại,... Read More

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC THÙ KHOA KHÁCH SẠN – DU LỊCH

I. Chương trình đào tạo QTKS                                                                                                          Cấu trúc 1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 43 TC LT TL TT 1.1. Các học phần bắt buộc 22 1 Những... Read More

Chúc mừng sinh nhật 3 tuổi của Tourism Club

Đầu năm học 2015-2016, dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa Khách sạn – Du lịch, thấy rõ được... Read More

KHÁM PHÁ VỊNH HẠ LONG CÙNG SINH VIÊN HAI LỚP K54BKD & K54BLD, KHOA KHÁCH SẠN – DU LỊCH

Ngày 16/3/2019, các em sinh viên năm thứ nhất hệ đào tạo đặc thù Khoa Khách sạn – Du... Read More

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ NAM SV ĐH THƯƠNG MẠI NĂM 2019

Theo Kế hoạch hoạt động Văn thể trường năm 2019, Ban Văn thể trường tổ chức giải bóng đá... Read More

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH CHƯƠNG TRÌNH INTERSHIP ZENRYOREN NHẬT BẢN

Theo Biên bản ghi nhớ và hợp tác của Khoa Khách sạn -Du lịch, Trường Đại Thương mại với... Read More

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH CỦA TẬP ĐOÀN SUNGROUP

Chiều ngày 11/3/2019, tại Hội trường H3 Trường Đại học Thương mại đã diễn ra ngày hội Tuyển dụng... Read More

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC THÙ KHOA KHÁCH SẠN – DU LỊCH

I. Chương trình đào tạo QTKS                                                                                                          Cấu trúc 1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 43 TC LT TL TT 1.1. Các học phần bắt buộc 22 1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 2 24 6 2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 3 36 9 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 24 6 4 Đường lối Cách mạng của [...]

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỢP TÁC – LIÊN KẾT

HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO

GÓC SINH VIÊN

VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG

VIDEO

ĐÀO TẠO NGHỀ